Beste (ouders/verzorgers van) Schuurman BZC-leden,

We gaan weer langs de deuren! Onze zeer bekende koekactie komt er weer aan. Deze actie brengt onze vereniging al jaren extra geld in kas. Dit geld is zeer welkom en gaat ingezet worden binnen de hele vereniging. Onder andere voor de aanschaf van nieuw trainingsmateriaal en voor het jeugdkamp. In vergelijking met voorgaande jaren gaan we het op 2 manieren doen:

 

1 verkoop via onze Online Store

2 Verkoop langs de deuren in Borculo en Eibergen ( andere plaatsen helaas geen vergunning)

 

We gaan de krachten van jong én oud bundelen. We gaan dit doen door op vrijdagavond 14 oktober huis aan huis kruidkoeken te verkopen. We vragen al onze (ouders/verzorgers van) jeugd- én seniorenleden een steentje bij te dragen.

 

Op vrijdag 14 oktober verzamelen we om 17.00 uur bij ‘t Galgenveld in Borculo. Gezamenlijk eten we hier een kop soep met een broodje, daarna gaan we in teams/groepen uiteen om kruidkoeken te verkopen in Borculo en Eibergen. Bij terugkomst, rond 20.00 uur, is er een hapje en een drankje voor iedereen.

Er zijn geen trainingen op deze avond zodat zoveel mogelijk leden in de gelegenheid zijn om aanwezig te zijn. Mocht je toch niet mee kunnen lopen dan kan je deze avond (op bestelling) koeken afhalen en binnen jouw eigen netwerk verkopen. Koeken zijn te bestellen en te betalen voor 30 september via https://bzc.myonline.store Ook als je wel mee loopt en koeken verkoopt in jouw eigen netwerk, vragen we je deze vooraf te bestellen. Zo kunnen we een betere inschatting maken in het aantal te bestellen koeken.

 

Vele handen maken ligt werk! We zoeken niet alleen hulp voor de huis aan huis verkoop maar bijvoorbeeld ook voor het maken van soep en het smeren van de broodjes. Ben je een goede keukenprins(es) en wil je ons helpen? We horen het graag!

 

Mocht je nog vragen hebben dan kunnen deze gesteld worden aan Sabine Langelaar, Jos Koenders of Soraya Wittebroek.

 

Contactgegevens van de koekactie leden zijn:

Sabine-06-11911037
Jos: 06 – 41 22 21 09 / jos.koenders@schuurman-bzc.nl

Soraya: 06 – 30 65 41 20 / soraya.wittebroek@schuurman-bzc.nl

 

We kijken ernaar uit om je (weer) te ontmoeten op vrijdag 14 oktober a.s. We maken er een gezellige verenigingsavond van!

 

Met sportieve groet,

De Koekactie Commissie