Op alle vlakken zoeken we vrijwilligers en dit is een heel speciale oproep. We hebben jouw hulp nodig in de Toernooicie. In de huidige bezetting kunnen we de waterpolotoernooien dit jaar niet door laten gaan.

 

We zoeken op korte termijn broodnodige versterking en moeten ten minste de volgende functies invullen om de voorbereiding op en uitvoering van de beide toernooien in goede banen te leiden: 

·                    Voorzitter; 

·                    Wedstrijdsecretariaat (2 personen); 

·                    Penningmeester; 

·                    Parkeerwacht coördinatie; 

·                    Horeca coördinatie. 

Er ligt een compleet draaiboek van alle taken. De verwachte tijdsinspanning in de aanloop naar het toernooi bestaat vooral uit het uitvoeren van de eigen taken en deelname aan vergaderingen/overleggen om onderling af te stemmen. Afhankelijk van de functie verwachten we dat je rekening moet houden met ca. 1 uur/week. 

Functies kunnen ook gedeeld worden door meerdere personen: dat kost het minder tijd. 

‘t Galgenveld, de bakermat van BZ&PC. Daar waar het ooit begon voor een van de voorlopers van Schuurman BZC. Wie is er niet opgegroeid met de jaarlijks terugkerende waterpolotoernooien? 

Het zou zonde zijn als we dit jaar geen toernooi kunnen organiseren en ja, we hebben in de wandelgangen al links en rechts mensen gepolst, maar tot nu toe heeft dat geen resultaat gehad. We hadden het jou liever persoonlijk gevraagd, maar de tijd ontbreekt. Vandaar deze laatste last-minute oproep. 

Reacties graag via het mailadres voorzitter@schuurman-bzc.nl .