Afgelopen woensdag heeft de ALgemene Ledenvergadering plaats gevonden.

Op 21 juli kon er in de extra ledenvergadering gestemd worden op drie voorstellen over de contributie. In het coronajaar hebben we een aantal maanden geen gebruik gemaakt van onze zwembaden, en daarvoor zijn we als vereniging nu gecompenseerd.  

De 16 aanwezige leden en 5 leden middels een machtiging hebben gekozen. Wil je weten wat daaruit is gekomen? Alle leden van Schuurman BZC hebben vandaag een weer een Nieuwsbrief ontvangen met meer informatie.

Tevens werd er op deze vergadering een oproep gedaan naar leden om deel te nemen een commissie die in het teken staat van leden/sponsor werving. Interesse of heb je hier wel ideeën over? Mail dan gerust naar 1 van de bestuursleden.

In het kader van de contributie werd op de ledenvergadering een heel belangrijk onderwerp besproken: wat als je -door corona- financieel moeilijk de eindjes aan elkaar kan knopen? Ben of ken jij iemand die hierdoor twijfelt om lid te blijven of hierdoor al gestopt is? Neem dan contact op met Sandra van Puffelen (secretariaat) via sandra.vanpuffelen@schuurman-bzc.nl of via ons vertrouwenspersoon Jeanette Wesselius vertrouwenscontactpersoon@schuurman-bzc.nl