Beste BZCer,

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de gecombineerde algemene leden-vergaderingen van Schuurman BZC, BZ&PC, EWR, NZC en Roderlo.
Dit is een bijzondere en belangrijke vergadering omdat wij, in samenspraak met de besturen van de onderliggende verenigingen en Raad van Toezicht, in deze vergadering voorstellen de onderliggende verenigingen op te heffen. Uw aanwezigheid is daarom extra belangrijk.

Omdat de goedkeuring van de nieuwe statuten door de KNZB langer duurder dan gepland voldeden we niet aan de formele terinzage termijn voor de nieuwe statuten. Daarom zijn wij genoodzaakt de algemene ledenvergadering te verplaatsen.
De vergadering zal nu worden gehouden op dinsdag 27 november 2018 bij café restaurant Kerkemeijer, Ruurloseweg 51 te Borculo, inloop vanaf 19.30uur, start vergadering om 20.00 uur.
Wij hopen u allemaal te mogen ontvangen op deze jaarlijkse vergadering van onze verenigingen. Naast de leden zijn ook de ouders van onze jeugdleden van harte welkom.

Met vriendelijke groet,
Bestuur Schuurman BZC

 

[pdf-embedder url=”https://www.schuurman-bzc.nl/wp-content/uploads/2018/11/20181025_Uitnodiging_agenda_en_toelichting_agenda_ALV_2018.pdf”]